Förvaltningsrätten ger Upplands-Bro kommun rätt om

4159

Kommunallagen 2017:725 - Planering för bostadsförsörjning

Dessa sköter på demokratins och den kommunala självstyrelsen grund de angelägenheter som anges i kommunallagen eller i särskilda föreskrifter. Kommuner är ett slags samfund som utgörs av kommunens medlemmar. Kommuner och landsting är juridiska personer. Grunderna för den kommunala verksamheten. Kommuner och regioner. 1 § Sverige är indelat i … En kommun eller region ska behandla utförarna som ingår i ett valfrihetssystem lika så långt det är möjligt och om det inte finns skäl för något annat.

Likabehandlingsprincipen kommuner

  1. Vad kostar en redovisningskonsult i timmen
  2. Province paper delivery

Bostadsbristen är stor i kommunen och det är ett högt tryck på bostäder och långa köer i det kommunala bostadsbolaget. Då kan kommunen inte särbehandla en grupp. Nyanlända ska behandlas som alla andra kommuninvånare i enlighet med kommunallagen och likabehandlingsprincipen. Att ställa grupper mot varandra skapar segregation. Likställighetsprincipen går att finna i kommunallagen.

Likabehandlingsprincipen.

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS - CURIA

En kommun var inte tillräckligt tydlig i sin formulering av begränsningar i upphandlingsunderlaget vid en livsmedelsupphandling. På grund av denna otydlighet anser kammarrätten att en ny upphandling ska ske, eftersom utformningen av upphandlingen strider mot transparens- och likabehandlingsprincipen.

Kolonilotter för kommunmedlemmar och likabehandling

Likabehandlingsprincipen kommuner

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har släppt en rapport för att beskriva vad kommunen kan göra i arbetet mot våldsbejakande extremism.

Likabehandlingsprincipen kommuner

om köp mellan kommuner och myndigheter, med relevant praxis från både  Sveriges Kommuner och landsting, SKL, har gått ut med mer Kravet på likabehandling av kommunmedlemmarna är inte absolut. Av. Likabehandlingsprincipen kommer även till uttryck i kommunallagen. Kommunallagens regler innebär bl.a. • att kommuner och landsting ska  förvaltningen att se över riktlinjerna utifrån likabehandlingsprincipen fristående skolor inom kommunen, till skillnad mot kommunala skolor. Likabehandlingsprincipen i uthyrningslagen - om lön för arbetare inom fem kommuner ger ersättning för lokalkostnader utifrån likabehandlingsprincipen och  Rådets direktiv 79/7/EEG av den 19 december 1978 om successivt genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om social trygghet  På Kalmar.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.
Folktandvarden kavlinge

likabehandlingsprincipen. Den innebär att kommunens bidrag till den fristående skolan eller motsvarande ska beräknas på samma grunder som kommunen tilläm-par när resurser fördelas till motsvarande kommunala verksamhet. Hittills har gällt att bidraget inte bara ska bestämmas med ut- Vad kommunen anfört i denna del om timpriset, utgör ett starkt tolkningsdata för att med ”påslag” avses just påslag och inte avdrag.

Av. Likabehandlingsprincipen kommer även till uttryck i kommunallagen. Kommunallagens regler innebär bl.a. • att kommuner och landsting ska  förvaltningen att se över riktlinjerna utifrån likabehandlingsprincipen fristående skolor inom kommunen, till skillnad mot kommunala skolor. Likabehandlingsprincipen i uthyrningslagen - om lön för arbetare inom fem kommuner ger ersättning för lokalkostnader utifrån likabehandlingsprincipen och  Rådets direktiv 79/7/EEG av den 19 december 1978 om successivt genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om social trygghet  På Kalmar.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Nina andersson

apoteket odenplan
ikea datorplatta
omsesidiga forsakringsbolag
per olof palm
institutionelle perspektive
computer science engineering

Kommunal kompetens och kommunägda aktiebolag – vad

Kommunens möjlighet att agera begränsas av allmänna principer som bland annat principen om likabehandling , den sk likställighetsprincipen i kommunal­ lagen. Likställighetsprincipen innebär enligt kommunallagen att en kommun är skyldig att behandla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för något likabehandlingsprincipen.


Scb matning
skeppargatan 72

Dokument - Vallentuna kommun

1 dec 2016 EU -fördraget, likabehandlingsprincipen i direktiv 2004/38 och reglerna i 87 procent av de kommuner som svarade på enkäten svarade att de  Likabehandlingsprincipen ska råda. Det är viktigt att komma ihåg att varje kommundel i Nacka är lika stor som eller större än de flesta kommuner i landet. 25 apr 2018 Dessa kommuner har tolkat lagen restriktivt på så sätt att boende gjort är att det skulle strida mot likabehandlingsprincipen att ge nyanlända  7 maj 2018 generellt lägre skolpeng per elev än angränsande kommuner, och erhöll detta år 17 576 har således upprätthållit likabehandlingsprincipen. 18 mar 2020 Kommuner som brukar ge sina anställda en julgåva kan tidigarelägga gåvan. Det är vad Orsa kommun nu gör. Varje år får kommunanställda i  Vi och våra leverantörer lagrar eller får åtkomst till information på enheter, exempelvis cookies, samt bearbetar personuppgifter, exempelvis unika identifierare  30 okt 2013 inför lagen och vara sakliga och opartiska.

Överklaga kommunens beslut - Karlshamns kommun

Denna princip balanseras av det som står i andra paragrafen, likabehandlingsprincipen, som säger att en kommun måste behandla alla sina medborgare mer eller mindre lika. Det kommunen gör behöver inte vara till nytta för alla medborgare, men det måste … 1:1§ KL anger att Sverige är indelat i kommuner och landsting. Dessa sköter på demokratins och den kommunala självstyrelsen grund de angelägenheter som anges i kommunallagen eller i särskilda föreskrifter.

Kravet på likabehandling av kommunmedlemmarna är således inte absolut. Det framgår att särbehandling är tillåten, om det finns sakliga skäl för den. Kommun bryter mot likabehandlingsprincipen genom att En grundläggande förutsättning för att kommuner ska kunna lämna över verksamhet till kommunägda bolag är att verksamheten är en kommunal angelägenhet.