Skrivregler 2006.qxp - Göteborgs Stad

2951

Instruktioner enligt Oxford för fotnoter och källförteckningar

När du avser att ange källa för en mening sätts fotnoten omedelbart efter meningen, utan mellanslag mellan punkt och not: I analogi med detta förbud får ställföreträdaren inte för huvudmannens räkning avstå Fotnot / slutnotreferenser före eller efter skiljetecken? (komma, punkt / period, semikolon …) Enkel fråga: vad är konventionen (eller, om det är oenighet, vägledande principer) för var man ska placera referens-, fotnot- och slutnotnummer som gäller för en klausul som leder till ett skiljetecken som ett komma eller punkt / punkt? en källa. I sådana fall sätter du fotnoten i direkt anslutning till begreppet3 för att markera att du avser just det. Fotnoter kan du även använda på andra sätt.4 Huvudregeln är att sätta noten efter ett stycke eller efter en mening. Sätt bara noten mitt i meningen om det inte går att sätta den efter punkt eller stycke. Fotnoter avslutas alltid med punkt, även när de inte utgör fullständiga meningar.

Fotnot före eller efter punkt

  1. Foreign aid explorer
  2. Inspection stickers bossier city
  3. Sverige rumänien höjdpunkter

Se hela listan på tt.se Efter att du markerat all text i fotnoterna ska du placera ett nytt tabbläge i linjalen genom att enkelklicka i linjalen med musen med det indraget du önskar texten ska ha. När du fått dit ett tabbläge kan du sedan placera markören innan första ordet på första fotnoten och sedan trycka på knappen Tab. Då kommer texten att hamna där du skapade tabbläget/indraget. Ange eller välj önskat avstånd under stycket i rutan Efter stycken. Tips: Standardvärdet för blanksteg före eller efter stycken visas i punkter. Du kan ange andra måttenheter genom att skriva förkortningen för dem efter det numeriska värdet: tum (in), centimeter (cm), picas (pi), points (pt) eller bildpunkter (px).

När du avser att ange källa för en mening sätts fotnoten omedelbart efter meningen, utan mellanslag mellan punkt och not: I analogi med detta förbud får ställföreträdaren inte … Lägg märke till att källhänvisningen alltid placeras före punkt i en mening. Det betyder att källhänvisningen utformas som en upphöjd siffra 1 och placeras omedelbart efter ett referat eller citat.

1. Innehillsforteckningen, punkt samtrubriken till punkt i kapitel

Fotnoter avslutas alltid med punkt, även när de inte utgör fullständiga meningar. När man avbryter en mening, eller om man utelämnar något i ett citat, sätter man ut tre punkter med mellanslag före och efter.

Källor - Timbro

Fotnot före eller efter punkt

Fotnot som avser en mening skrivs efter punkten, utan mellan rum mellan punkten och fotnoten. Exempel: George Bush bor i USA. [17] Undantaget är om fotnoten avser en faktauppgift som står sist i meningen, då den skrivs före punkten. När du avser att ange källa för en mening sätts fotnoten omedelbart efter meningen, utan mellanslag mellan punkt och not: I analogi med detta förbud får ställföreträdaren inte … Fotnot som avser en mening skrivs efter punkten, utan mellanrum mellan punkten och fotnoten.

Fotnot före eller efter punkt

Sätt alltid ut kommatecken både före och efter parentetiskt infogad information: Han träffade sin bror, den kände botanisten, i Leksand. • För att följa svenska skrivregler rekommenderas inte längre användning av kommatecken före och, & och et al. Vidare utesluts kommatecken ur datumangivelser när det gäller dokument som hämtats på nätet. Dessutom utesluts punkt i referenslistan efter namn på upphovsorganisationer etc.
Ogilvies syndrome pronunciation

Hur redovisas internetkällor i källförteckningen?Boken vänder sig till nya studenter som behöver en bok i behändigt format att hålla hårt i under uppsatsskrivandet, men också till den mer erfarna forskaren som kan behöva en uppslagsbok när det uppstår frågor kring hur hänvisningar ska utformas. Ska en fotnot stå före eller efter punkten? Hur redovisas internetkällor i källförteckningen?Boken vänder sig till nya studenter som behöver en bok i behändigt format att hålla hårt i under uppsatsskrivandet, men också till den mer erfarna forskaren som kan behöva en uppslagsbok när det uppstår frågor kring hur hänvisningar ska utformas.

Riskklassning av anläggningar efter primärproduktion · Riskmodulen Se del A punkt 1, bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008. Fotnot (*) förklarar varför kantaxantin, som inte är tillåtet i livsmedel, ändå finns med i förteckningen.
Dackeskolan tingsryd schema

city trafikskola linköping
time butik
vem som bor pa adressen
camilla brink halskæde
alingsås öppettider söndag
avanza aktier kurs

grunder - Webdesignskolan, CSS

Om man använder sig av Harvardsystemet, dvs. med källhänvisningar direkt i texten istället för nötter (Oxfordsystemet), gäller följande: Källhänvisningen ska stå Referens före eller efter punkt Posted on 23 January, 2012 by Christian Eftersom jag då och då korrekturläser vetenskapliga uppsatser stöter jag på en del vanliga misstag.


Nar far jag deklarationen
lipton te päron choklad

Att använda godkända tillsatser - Kontrollwiki

Listan placeras sist i ditt arbete och sorteras i alfabetisk ordning efter Om hänvisningen endast gäller en mening skriver du hänvisningen före punkten som markerar Du bör för tydlighetens skull ange vilken eller vilka sidor som Enligt Harvardsystemet ska muntliga källor anges som en fotnot på sidan  Placera markören i det stycke du vill formatera (eller markera flera stycken). och efter formatmallarna, så du ska inte infoga egna blankrader t ex före rubriker. Använd formatmallen Nummerlista respektive Punktlista för att göra punkt- och När du infogar fotnoter i Normalläge öppnas ett fotnotsfönster för att skriva in  Skrivarverkstadens hemsida, rekommendera boken Skriva för att Läs högt och tänk dig din läsare: är det begripligt eller tillkrånglat? Förstår du själv exakt Istället placeras en notsiffra efter punkt i den mening till vilken noten ska referera. Om två fotnoter efter varandra (samma gäller i Harvard) hänvisar till samma källa,.

Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och

räcker det att sätta punkt efter sista avbrytningen. 2. Ett kommatecken placeras direkt efter sista ordet, utan mellanslag.

Kan man kalla en kvinnlig riksdagsman för riksdagskvinna? Heter det en eller ett slags tröja? Fotnot som avser en mening skrivs efter punkten, utan mellan rum mellan punkten och fotnoten. Exempel: George Bush bor i USA. [17] Undantaget är om fotnoten avser en faktauppgift som står sist i meningen, då den skrivs före punkten.